AVG Privacy Verklaring

AVG Privacy Verklaring Engelenwerkplaats

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kort wil je graag aangeven dat jouw gegevens bij mij in veilige handen zijn:
Jouw naam en adresgegevens worden uitsluitend door mij gebruikt voor het onderhouden van mijn relatie met je en voor het informeren over mijn werkzaamheden en activiteiten. Daar maak ik geen misbruik van door deze te verspreiden of te verkopen. Vanzelfsprekend schrijf ik je uit wanneer je dat aangeeft.

Workshops, cursussen en opleiding
Jouw contactgegevens (naam, adres, email, telefoonnummer en evt. geboortedatum) noteer ik in een cursistenbestand. Daaraan voeg ik data van deelname activiteiten toe.
Dit bestand staat in mijn computer en daar hebben anderen geen toegang toe.
persoonlijke begeleiding/Akashareadings en healings
Wanneer je een beroep doet op mijn ondersteuning vraag ik naar gegevens (naam, adres, email, telefoonnummer en evt. geboortedatum) om contact met jou te onderhouden. Alles wat besproken of evt. geschreven wordt blijft bij mij. Aan het eind van ( telefonisch) consult of de periode van persoonlijke ondersteuning vernietig ik die gegevens.

Engelenhealings
Voor jouw deelname aan een Engelenhealing heb ik naam, geboortedatum en emailadres nodig. Wanneer je je aanmeldt via de website, gebruik je voor betaling Ideal. Daarvoor heb ik een beveiligd contact bij Mollie. Gegevens die uitgewisseld worden na een healing worden direct gewist en dus niet bewaard

Website www.engelenwerkplaats.nl en www.engelenwerkplaatswinkel.nl 
De website is ondergebracht bij Versio, een bijzonder betrouwbare server. De website is beveiligd met SSL-certificaat en voor zover mij bekend zijn er geen instellingen voor cookies.

Boeken kopen
Via de website www.engelenwerkplaats.nl en www.engelenwerkplaatswinkel.nl kun je boeken en e-mailprogramma’s kopen. Voor betaling kun je Ideal gebruiken. Daarvoor heb ik een beveiligd contact bij Mollie. Jouw gegevens: naam, adres en emailadres worden gebruikt voor toezending van en bewaard om je te informeren over nieuwe uitgaves en/of een aanbieding. Daarvoor wordt Active Campaign gebruikt

Nieuwsbrief
Op basis van het door jou opgegeven emailadres en je naam stuur ik je de Nieuwsbrief van Engelenwerkplaats toe. Daarvoor gebruik ik het programma Active Campaign.
Wettelijke en fiscale verplichtingen
vanzelfsprekend houd ik me aan de plicht van de Belastingdienst voor het 7 jaar lang bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.
Jouw rechten

Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik jouw recht op privacy respecteer. Dus wanneer je aangeeft dat gegevens verwijderd moeten worden, doe ik dat.
Diepenheim, 25 mei 2018