Lia Koek

Wie is Lia koek

Mijn werk is mijn leven…..dat zou de titel kunnen zijn van een roman, maar het is mijn eigen verhaal. Want ik ben geboren 62 jaar geleden in Kampen in een gezellig gezin, aandacht voor gevoeligheid speelde indertijd nauwelijks een rol. Vandaar dat ik te boek stond als een fel aanwezig meisje dat altijd haar gelijk wilde halen. Gewoon omdat ze veel wist en doorkreeg, maar dat wist of zag de omgeving niet.

Vandaaruit ontstond een grote mate van onzekerheid en vroeg ik me af “wie ben ik nu eigenlijk? Een meisje dat miskend wordt of de oudere ziel die veel meer ervaringen had met Boven dan gezien werd?”
Zo ontstond er een zoektocht door opleidingen, werk en passie heen. Want werken met mensen is mijn passie. Op verschillende gebieden heb ik vooral ontzettend leuke functies gehad. Als secretaresse van een burgemeester tot een goede adviseur op P&O-gebied, allerlei mogelijkheden. Ook moeilijkheden doorkruisten mijn pad, om die reden werd ik overspannen eind jaren 90.

In die tijd begaf mijn toenmalige partner zich op het gebied van Reiki en zo kwam het dat ik meeging naar een cursus. Baat het niet, schaadt het niet was mijn gedachte. Wat heeft mij dat geholpen in het erkennen van mijn Zelf. Ik ontdekte dat ik hooggevoelig was en daarnaast helderziende en helderhorende talenten had. Wat een openbaring! De puzzel viel op zijn plek.

Vele jaren heb ik gewerkt als ReikiMaster want die ontdekking van mijzelf bracht mij op het pad van spiritualiteit. Het was gedaan met mijn oude levenswijze van maar hard, heel hard blijven werken om me te bewijzen en om erkenning. Het kon en mocht anders.

Toen Jan in 2013 uit mijn leven verdween wist ik dat er nog grotere veranderingen aanstaande waren. Ondanks het verdriet en de pijn van zijn vertrek kreeg ik een heel bijzondere verbinding met de Engelen. Aanvankelijk geloofde ik het niet maar op enig moment werd ik bevestigd door een dame die mij precies wist te vertellen wat ik deed en hoe ik geholpen werd op mijn Levenspad.

Zo kwam het dat de Engelen mij gingen schrijven, channelen. Werd er een boek “het Nieuwe Leven” uitgebracht en al gauw werd me de weg gewezen voor andere manieren om te werken met mensen. sleutels kreeg ik aangereikt voor een nieuwe healing, de Bewustzijnshealing en eveneens omdat het hoog in mijn vaandel staat dat mensen zelfstandig moeten leven en werken, werd mij de vorm gegeven voor het lesgeven in het toepassen daarvan. Evenzo kreeg ik de sleutel in handen om mensen de weg te wijzen op hun levenspad door de Akashakronieken, of liever gezegd het levensboek van de ziel te kunnen openen.

Dat doe ik om mensen zicht te geven op wat er op dat moment speelt in hun leven. Alsof je in een vliegtuig zit en van bovenaf neerkijkt op wat er werkelijk aan de hand is. Dat heelt en geeft zoveel helderheid dat mensen daarmee verder kunnen. Immers zij zijn degene die met die oplossingen of inzichten aan de slag mogen gaan, niet ik. Ik help hen door hen de weg te wijzen die braak ligt te wachten voor verdergaande veranderingen en ongekende mogelijkheden. Niet zo zeer bedoeld om toekomstvoorspellingen te doen, wel om raad te geven over wat aanstaande is, in de context van binnenkort openende mogelijkheden.

Zo is er een wereld opengegaan die veel mensen kan helpen. Ook dieren kunnen zo begeleid worden evenals gezinnen die kampen met problemen op verschillend gebied. Wel is het zo dat de kinderen spiegels zijn voor hun ouders, dus dat is iets wat ik vooraf vaak al meegeef aan de ouders die willen komen.
Ook bedrijven adviseer ik om de ziel van de onderneming te laten spreken en te kijken wat de mogelijkheden zijn voor ontwikkeling en/of organisatorische veranderingen.

Zo is mijn werk de afgelopen jaren verbreed en verrijkt. Het lezen en schrijven met Engelen is mijn dagelijkse passie geworden en dat werkt door in alles wat ik doe. Ik geef workshops, readings, schrijf boeken en berichtjes op Facebook en vertel het niet verder…..maar ik geef ook nog een beroepsopleiding “Leven van Binnenuit” die opleidt tot het werk van levenskrachtcoach.

Dat is de naam waaronder ik zelf werk, immers levenskracht is energie en behoort pauzeloos en moeiteloos te stromen. Zonder dat kan een mens niet floreren en vervalt in problemen op verschillend gebied. Dus lief mens, blokkeert jouw levensstroom, kijk dan eens wat ik of de levenskrachtcoaches van Alles is Een (www.allesiseen.nl) voor je kunnen betekenen. Wij zijn klaar om je vragen te beantwoorden.

Help jezelf door je Zelf te helpen. Je Zelf is een ander woord wat mij betreft voor jouw Ziel. Leef met hart en ziel, dan is het mooiste onderweg naar jou lief mens.

Mijn boek Engelenwerkjes, is nu te koop!

Een inspiratieboek om iedere dag in te bladeren. Boordevol heldere, luchtige teksten met vriendelijke aanwijzingen om vooral meer te genieten van het leven. Woorden en bemoedigingen ontvangen van Engelen. Hemelse wijsheid voor het dagelijkse leven. Met een nadrukkelijke uitnodiging om makkelijker te leren leven.